КАРИЈЕРНО САВЕТОВАЊЕ И ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ МЛАДИХ

Датум: 09. April 2021 10:41 Категорија: Aktuelnosti

Kaко смо у мартовском часопису нашег елетронског часописа ,,Книћко" објавили чланак о Каријерном саветовању и подршци запошљавању младих, приказујемо вам и:
СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ
на унапређењу конкурентности младих на тржишту рада
Закључен дана .......................... између
Развојног бизнис центра Крагујевац, са седиштем у Крагујевцу, ул. Драгољуба Миловановића Бене 25, Крагујевац, кога заступа Марија Стојадиновић, директор (у даљем тексту РБЦ) и
Средње школе ’’Добрица Ерић’’, из Кнића, коју заступа Љиљана Марниковић, директор (у даљем тексту школа)
Члан 1
Овај Споразум сачињен је у оквиру пројеката које реализује РБЦ, у сарадњи са локалним партнерима из јавног, приватног и цивилног сектора, а који имају за циљ унапређење запошљавања и запошљивости младих, и олакшавање њиховог преласка из света образовања у свет рада.
Члан 2
Сврха Споразума је унапређење конкурентности младих на тржишту рада, по завршетку формалног образовања, кроз остарење следећих резултата:
- Повећање информисаности младих о каријерним могућностима, стању на тржишту рада, потребама компанија, дефицитарним занимањима, начинима за тражење посла
- Унапређење вештина за активно тражење посла
- Унапређење планирања каријере и доношења информисаних каријерних одлука заснованих на подацима
- Унапређење стручних и послових вештина
Члан 3
Сарадња РБЦ-а и школе, ради остваривања сврхе и резуултата Споразума наведених у Члану 2 овог Споразума, оствариваће се кроз, али није лимитирана на, следеће активности:
- Групне сесије каријерног информисања и саветовања, у којима учествују и представници послодаваца
- Индвидуално каријерно саветовање
- Процену компетенција младих
- Активности усмерене на стицање практичних стручних и пословних вештина
Могуће су и друге активности, које доприносе Сврси и резултатима Споразума, а у складу са расположивим пројектима и могућностима РБЦ-а и школе.
Члан 4
РБЦ се обавезује да ће:
- Благовремено информисати школу о расположивим активностима и приликама за ученике
- Припремити и координирати имплементацију договорених активности
- Обезбедити гостовање послодаваца и других стручњака, када то договорене активности предвиђају
- Пружити прилике за инвидуално и групно каријерног саветовање ученицима школе, у оквиру својих пројектних активности, када такве активности постоје
- Организовати онлине активности групног каријерног саветовања за младих
Члан 5
Школа се обавезује да ће:
- Информисати ученике и наставнике о предложеним и договореним активностима
- Обезбедити учешће ученика у договореним активностима, у складу са њиховом добром вољом
- Сарађивати на припреми и организацији договорених активности
- У случају реализације активности уживо, уколико је потребно, омогућити реализацију активности у просторијама школе, у складу са расположивим ресурсима.
Члан 6
Стране у Споразуму сагласне су да евентуалне спорове поводом овог Споразума покушају да реше мирним путем.
Члан 7
Овај Споразум ступа на снагу даном потписивања од страних оба партнера.
Члан 8
Овај Споразум сачињен је у два (2) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по један.
РБЦ
_________________________
Школа

Прочитај

Најновији број часописа ''Книћко''

Датум: 01. April 2021 10:59 Категорија: Aktuelnosti

Најновији број часописа ''Книћко'' као и све остале претходне бројеве можете погледати у одељку Актуелно - Книћко - електронски часопис.


Средња школа ''Добрица Ерић'' Кнић - Увек ту за вас


Прочитај

Гостовање ученичке задруге,,КнићКо'' у емисији ,,Наше добро''

Датум: 29. Mart 2021 09:50 Категорија: Aktuelnosti


Ученичка задруга ,,КнићКо" гостовала је у емисији "Наше добро" на Агро ТВ.
Наши производи постали су препознатљиви у околини и надамо се да ћемо у
сарадњи са Туристичком организацијом из Кнића успети да обогатимо туристички
потенцијал не само околине, него и ширег окружења.

У линку испод текста можете погледати прилог са гостовања.

https://www.facebook.com/skoladobricaeric/videos/228863585604052


Прочитај

Гостовање ученичке задруге,,КнићКо'' у емисији ,,Прело у нашем сокаку

Датум: 29. Mart 2021 09:37 Категорија: Aktuelnosti

 
Ученичка задруга ,,КнићКо" представљена је у данашњој емисији ,,Прело у нашем сокаку" на Хепи телевизији.
Поред наше Ученичке задруге представљен је и туристички и културни потенцијал околине.
Поносни смо што смо препознатљиви у окружењу и трудићемо се да и даље вредно радимо и промовишемо традицију,
а да успешно реализујемо и нове идеје и корачамо у нове победе.

У линку испод текста можете погледати прилог са гостовања

https://www.facebook.com/skoladobricaeric/videos/228863028937441

Прочитај

Рад наших ученика на фото-секцији

Датум: 29. Mart 2021 09:22 Категорија: Aktuelnosti

https://www.facebook.com/100054412368341/videos/pcb.224058556084555/224045309419213

Прочитај

Рад наших ученика на фото-секцији

Датум: 29. Mart 2021 09:18 Категорија: Aktuelnosti

https://www.facebook.com/100054412368341/videos/pcb.224058556084555/224054096085001

Прочитај

8. МАРТ

Датум: 09. Mart 2021 09:28 Категорија: Aktuelnosti

Међународни дан жена, 8. март, настао je као дан борбе за женска права, односно дан борбе за економску,
политичку и социјалну равноправност жена и мушкараца. Први Дан жена је обележен 1909. године у САД
декларацијом коју је донела Социјалистичка странка Америке. Између осталих важних историјских догађаја,
њиме се обележава и пожар у фабрици текстила у Њујорку када је погинуло преко стотину жена. Сматра се
да су раднице биле задржане унутар фабрике како би се спречило да штрајкују са другим радницима.
Годинама се овај празник обележава исказивањем поштовања према женама и уручивањем пригодних поклона.
Ученици Средње школе ,,Добрица Ерић" честитају празник свим женама, а производе настале у Ученичкој задрузи
,,КнићКо" овом приликом изложили су на платоу испред Дома културе.

Прочитај

Обавештење о остваривању наставе на даљину у средњим школама у седмици од 8. до 12. марта 2021. године

Датум: 08. Mart 2021 10:21 Категорија: AktuelnostiПоштовани,
У складу са препорукама Кризног штаба са седнице одржане 5. марта 2021. године, донета је одлука
да све средње школе у Републици Србији, у седмици од 8. до 12. марта 2021. године остварују наставу
на даљину. У континуитету ће се пратити епидемиолошка ситуација, на основу чега ће бити
донета одлука на организацији рада школа у наредном периоду.

Прочитај

Наши ученици машинске струке на практичној настави

Датум: 05. Mart 2021 13:27 Категорија: Aktuelnosti

Наши ученици машинске струке на практичној настави у радионици наше школе
са задовољством обављају практичну наставу.
На питање фотографа : Како вам пролази време током практичне наставе?
 
Ученици са смехом одговарају : Превише брзо ,
а што је доказ задовољства школом и смеровима које похађају.
 

Прочитај

ЈОШ ЈЕДАН ПРОЈЕКАТ РЕАЛИЗОВАН

Датум: 05. Mart 2021 13:07 Категорија: Aktuelnosti

Проширујемо капацитете са оформљеним још једним кабинетом са комплетном
рачунарком опремом, добијеним из средстава донације ТЕЛЕКОМ Србија.
Развој информатизационог друштва као једне од приоритетних активности у наредном
периоду, намеће
потребу за интензивирањем напора да се ИКТ у значајнијој мери интегрише и у сам
наставни процес.
Коришћење савремене технике и технологије у образовању је предуслов за стицање
квалитетног знања нових генерација, а управо то је наш приоритет.Прочитај

,,ЧИТАЈМО ГЛАСНО“

Датум: 01. Mart 2021 18:14 Категорија: Aktuelnosti

Поводом Националног дана књиге, 28. фебруара, Друштво школских библиотекара
Србије организовало је акцију ,,Читајмо гласно“. Симболично у 11:55 часова читали
смо заједно у школском дворишту. У акцији су учествовали и ученици и професори,
читајући одабране песме или одломке из прозних дела.

Нема више времена за нечитање! Посвећен читалац првенствено мора бити пажљив
слушалац. Захваљујемо се свим учесницима и свим слушаоцима и надамо се да је
данашње књижевно подне подстакло књижевну радозналост присутних.Прочитај

,,Читајмо гласно“

Датум: 27. Februar 2021 13:14 Категорија: Aktuelnosti

Поводом Националног дана књиге, 28. фебруара, Друштво школских
библиотекара Србије организује акцију ,,Читајмо гласно“.
У понедељак, симболично у 11:55 часова читаћемо заједно у школском
дворишту. Ученици ће читати одабране одломке из значајних књижевних
дела, а термин почетка читања указује на крајње време да почнемо да
поштујемо писану реч.
,,Књижевна култура, то је читање, то је књига у џепу стално“, Исидора Секулић

Прочитај

CNC GLODALICA STIGLA!

Датум: 25. Februar 2021 20:26 Категорија: Aktuelnosti

Uspešno okončan projekat Ministarstva pravde za dodelu sredstava prikupljenih
po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja.
Nastavljamo osavremenjavanjem opreme u mašinskoj radionici pružajući našim
učenicima mogućnosti za sticanje kvalitetnog primenjivog znanja za ceo život
kao i konkurentnost na tržištu rada.
 
POŽELIMO IM USPEŠAN RAD NA CNC MAŠINAMA!
 

Прочитај

МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Датум: 24. Februar 2021 13:24 Категорија: Aktuelnosti

Широм света последње среде у фебруару обележава се Дан борбе против вршњачког насиља.
Ово обележавање је почело 2007. године. Чарлс Мек Нил, ученик из Канаде дошао је у школу у
розе мајици коју је обукао у знак подршке својој мајци оболелој од карцинома дојке.
Због розе боје претрпео је вербално насиље од својих вршњака. Група активиста потом купује 50
розе мајица и дели их ученицима у знак подршке Чарлс Мек Нилу. Ученици су, тако, почели да
долазе у школу у розе мајицама, које су постале симбол борбе против вршњачког насиља.

Тим за ненасиље у Средњој школи ,,Добрица Ерић“ одржао је предавање ученицима и
запосленима о вршњачком насиљу. На тај начин још једном смо се упознали са проблемом
који је свуда присутан, а пред којим се често ћути. Подсећајући се зашто се усталио назив
Дан розе мајица, и сами ученици и професори предавачи симболично су обукли розе мајице.
Ученици су имали прилику да погледају филм ,,Були“, снимљен по истинитом догађају из
новосадске школе у којој је један ученик прво био жртва, трпео вишемесечно малтретирање
вршњака, а потом и сам постао насилник.
Жртве насиља могу бити и девојчице и дечаци, а насиље се спроводи и вербално, и физички,
и психолошки. Без обзира на то које се насиље спроводи, последице су неминовне и дуготрајне.
Долази до губитка самопоуздања, јављају се психосоматске болести и стрес, који је узрок
многих здравствених проблема.
Насиље се не крије!
Пред њим се не ћути и не жмури!
Један прикривен злочин, отвара пут у нове и веће.
Рецимо СТОП насиљу.
Прочитај

МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА - 21 ФЕБРУАР

Датум: 23. Februar 2021 12:58 Категорија: Aktuelnosti

Међународни дан матерњег језика обележава се 21. фебруара. Генерална скупштина УНЕСKО
1999. годинепрогласила је 21. фебруар за Међународни дан матерњег језика, као сећање на
студенте који су 21. фебруара 1952. године убијени у Даки у источном Пакистану, јер су протестовали
због тога што њихов матерњи језик није проглашен за званични.

О значају образовања на матерњем језику говорио је још Доситеј Обрадовић: ,,Која је нами корист од једног
језика којега у целом народу од десет хиљада једва један како ваља разуме и који је туђ маери мојеј и сестрам?“
У Србији је службено писмо ћирилица, а о њеном значају и очувању сведоче и многа удружења која негују
наше писмо. Друга писма нису забрањена, али она Уставом Србије нису дефинисана као службена нити је
Србија дефинисана као држава са два писма. И сам Гугл, рекло би се, показује веће поштовање према нашем
писму одлучивши да све садржаје на српском језику приказује на ћирилици. Наша културна историја почива
на делима писаним ћирилицом.
Очување националног идентитета могуће је само уколико сачувамо језик, веру, традицију и културу. Будимо
достојни предака да би се потомци угледали на нас. Сачувајмо ћирилицу!


Прочитај