Контакт


Адреса:

34240 Кнић

Рачуноводство:  034/510-149
Директор и секретар: 034/511-063

Еmail: msknic@mts.rs
Еmail ученичке  задруге: ucenickazadrugaknicko@gmail.com