Профили

     У школи  постоје  следећи  профили:   

   ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ                                                                               
  • Финансијски  администратор
  • Машински  техничар  за  компјутерско  конструисање
  • Туристички  техничар
  ТРОГОДИШЊЕ  ОБРАЗОВАЊЕ
  • Бравар-заваривач
  • Оператер  машинске  обраде