ЈОШ ЈЕДАН ПРОЈЕКАТ РЕАЛИЗОВАН

Датум: 05. Mart 2021 13:07 Категорија: Aktuelnosti

Проширујемо капацитете са оформљеним још једним кабинетом са комплетном
рачунарком опремом, добијеним из средстава донације ТЕЛЕКОМ Србија.
Развој информатизационог друштва као једне од приоритетних активности у наредном
периоду, намеће
потребу за интензивирањем напора да се ИКТ у значајнијој мери интегрише и у сам
наставни процес.
Коришћење савремене технике и технологије у образовању је предуслов за стицање
квалитетног знања нових генерација, а управо то је наш приоритет.