Обавештење о преласку на онлине наставу

Датум: 17. Decembar 2020 11:04 Категорија: Aktuelnosti

Сви облици наставе и учења (теоријска наставе, вежбе, практична и блок настава) у свим средњим
школама у Републици Србији , почев од 30.11.2020. до 18.12.2020. године, када се завршава прво полугодиште
школске 2020/2021. године, изводе се на даљину.
У оквиру наставе на даљину постоје 3 нивоа на којима школе могу да пруже подршку ученицима а
наша школа је у могућности да пружи 3. ниво подршке:
У оквиру наставе на даљину наставници користећи остале системе за управљање учењем (гоогле учионица),
као и путем позива, остварују редовну комуникацију са свим ученицима.
За ученике који долазе из породица ниског социо-економског статуса, као и све остале ученике којима нису
на располагању електронски видови комуникације и други савремени комуникациони ресурси, а да нису у
могућности да искористе материјалне ресурсе школа, обезбеђени су наставни материјали у папирној
форми и повратна информација наставника.