Aktuelnosti

Национална платформа - „Чувам те“

Датум: 16. April 2021 13:38 Категорија: Aktuelnosti

Обавештавамо вас да Национална платформа „Чувам те“, која представља прву националну платформу за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији, почиње са радом.

Национална платформа има за циљ координицију и јачање интерсекторске сарадње свих надлежних институција у борби против насиља. Поред вршњачког насиља које је у фокусу ове платформе, она представља и алат у борби против насиља према свим запосленима у установама образовања и васпитања широм Србије.

На Националној платформи „Чувам те“ налазе се и сегменти које се односе на информисање и едукацију. У оквиру сегмента информисања могу се пронаћи информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора. На платформи ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља, које ће припремати сарадници надлежних министарстава. Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима.

Националној платформи „Чувам те“ можете приступити на домену: cuvamte.gov.rs.

Прочитај

Табле са чувеним стиховима Добрице Ерића

Датум: 15. April 2021 12:04 Категорија: Aktuelnosti

Школко двориште оплемењено новим таблама са чувеним стиховима Добрице Ерића


Прочитај

КАРИЈЕРНО САВЕТОВАЊЕ И ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ МЛАДИХ

Датум: 09. April 2021 10:41 Категорија: Aktuelnosti

Kaко смо у мартовском часопису нашег елетронског часописа ,,Книћко" објавили чланак о Каријерном саветовању и подршци запошљавању младих, приказујемо вам и:
СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ
на унапређењу конкурентности младих на тржишту рада
Закључен дана .......................... између
Развојног бизнис центра Крагујевац, са седиштем у Крагујевцу, ул. Драгољуба Миловановића Бене 25, Крагујевац, кога заступа Марија Стојадиновић, директор (у даљем тексту РБЦ) и
Средње школе ’’Добрица Ерић’’, из Кнића, коју заступа Љиљана Марниковић, директор (у даљем тексту школа)
Члан 1
Овај Споразум сачињен је у оквиру пројеката које реализује РБЦ, у сарадњи са локалним партнерима из јавног, приватног и цивилног сектора, а који имају за циљ унапређење запошљавања и запошљивости младих, и олакшавање њиховог преласка из света образовања у свет рада.
Члан 2
Сврха Споразума је унапређење конкурентности младих на тржишту рада, по завршетку формалног образовања, кроз остарење следећих резултата:
- Повећање информисаности младих о каријерним могућностима, стању на тржишту рада, потребама компанија, дефицитарним занимањима, начинима за тражење посла
- Унапређење вештина за активно тражење посла
- Унапређење планирања каријере и доношења информисаних каријерних одлука заснованих на подацима
- Унапређење стручних и послових вештина
Члан 3
Сарадња РБЦ-а и школе, ради остваривања сврхе и резуултата Споразума наведених у Члану 2 овог Споразума, оствариваће се кроз, али није лимитирана на, следеће активности:
- Групне сесије каријерног информисања и саветовања, у којима учествују и представници послодаваца
- Индвидуално каријерно саветовање
- Процену компетенција младих
- Активности усмерене на стицање практичних стручних и пословних вештина
Могуће су и друге активности, које доприносе Сврси и резултатима Споразума, а у складу са расположивим пројектима и могућностима РБЦ-а и школе.
Члан 4
РБЦ се обавезује да ће:
- Благовремено информисати школу о расположивим активностима и приликама за ученике
- Припремити и координирати имплементацију договорених активности
- Обезбедити гостовање послодаваца и других стручњака, када то договорене активности предвиђају
- Пружити прилике за инвидуално и групно каријерног саветовање ученицима школе, у оквиру својих пројектних активности, када такве активности постоје
- Организовати онлине активности групног каријерног саветовања за младих
Члан 5
Школа се обавезује да ће:
- Информисати ученике и наставнике о предложеним и договореним активностима
- Обезбедити учешће ученика у договореним активностима, у складу са њиховом добром вољом
- Сарађивати на припреми и организацији договорених активности
- У случају реализације активности уживо, уколико је потребно, омогућити реализацију активности у просторијама школе, у складу са расположивим ресурсима.
Члан 6
Стране у Споразуму сагласне су да евентуалне спорове поводом овог Споразума покушају да реше мирним путем.
Члан 7
Овај Споразум ступа на снагу даном потписивања од страних оба партнера.
Члан 8
Овај Споразум сачињен је у два (2) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по један.
РБЦ
_________________________
Школа

Прочитај

Најновији број часописа ''Книћко''

Датум: 01. April 2021 10:59 Категорија: Aktuelnosti

Најновији број часописа ''Книћко'' као и све остале претходне бројеве можете погледати у одељку Актуелно - Книћко - електронски часопис.


Средња школа ''Добрица Ерић'' Кнић - Увек ту за вас


Прочитај

Гостовање ученичке задруге,,КнићКо'' у емисији ,,Наше добро''

Датум: 29. Mart 2021 09:50 Категорија: Aktuelnosti


Ученичка задруга ,,КнићКо" гостовала је у емисији "Наше добро" на Агро ТВ.
Наши производи постали су препознатљиви у околини и надамо се да ћемо у
сарадњи са Туристичком организацијом из Кнића успети да обогатимо туристички
потенцијал не само околине, него и ширег окружења.

У линку испод текста можете погледати прилог са гостовања.

https://www.facebook.com/skoladobricaeric/videos/228863585604052


Прочитај

Гостовање ученичке задруге,,КнићКо'' у емисији ,,Прело у нашем сокаку

Датум: 29. Mart 2021 09:37 Категорија: Aktuelnosti

 
Ученичка задруга ,,КнићКо" представљена је у данашњој емисији ,,Прело у нашем сокаку" на Хепи телевизији.
Поред наше Ученичке задруге представљен је и туристички и културни потенцијал околине.
Поносни смо што смо препознатљиви у окружењу и трудићемо се да и даље вредно радимо и промовишемо традицију,
а да успешно реализујемо и нове идеје и корачамо у нове победе.

У линку испод текста можете погледати прилог са гостовања

https://www.facebook.com/skoladobricaeric/videos/228863028937441

Прочитај

Рад наших ученика на фото-секцији

Датум: 29. Mart 2021 09:22 Категорија: Aktuelnosti

https://www.facebook.com/100054412368341/videos/pcb.224058556084555/224045309419213

Прочитај

Рад наших ученика на фото-секцији

Датум: 29. Mart 2021 09:18 Категорија: Aktuelnosti

https://www.facebook.com/100054412368341/videos/pcb.224058556084555/224054096085001

Прочитај

8. МАРТ

Датум: 09. Mart 2021 09:28 Категорија: Aktuelnosti

Међународни дан жена, 8. март, настао je као дан борбе за женска права, односно дан борбе за економску,
политичку и социјалну равноправност жена и мушкараца. Први Дан жена је обележен 1909. године у САД
декларацијом коју је донела Социјалистичка странка Америке. Између осталих важних историјских догађаја,
њиме се обележава и пожар у фабрици текстила у Њујорку када је погинуло преко стотину жена. Сматра се
да су раднице биле задржане унутар фабрике како би се спречило да штрајкују са другим радницима.
Годинама се овај празник обележава исказивањем поштовања према женама и уручивањем пригодних поклона.
Ученици Средње школе ,,Добрица Ерић" честитају празник свим женама, а производе настале у Ученичкој задрузи
,,КнићКо" овом приликом изложили су на платоу испред Дома културе.

Прочитај

Обавештење о остваривању наставе на даљину у средњим школама у седмици од 8. до 12. марта 2021. године

Датум: 08. Mart 2021 10:21 Категорија: AktuelnostiПоштовани,
У складу са препорукама Кризног штаба са седнице одржане 5. марта 2021. године, донета је одлука
да све средње школе у Републици Србији, у седмици од 8. до 12. марта 2021. године остварују наставу
на даљину. У континуитету ће се пратити епидемиолошка ситуација, на основу чега ће бити
донета одлука на организацији рада школа у наредном периоду.

Прочитај